Οι υπηρεσίες που σας προσφέρουμε σχετικά με την Ναυτολογία είναι οι παρακάτω:

 • Έκδοση πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας για διάφορες χρήσεις
 • Επανάληψη του ναυτικού επαγγέλματος από συνταξιούχο ναυτικό
 • Επικύρωση ναυτολογίου
 • Θεώρηση πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία υπό ξένη σημαία (Μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ)
 • Διόρθωση μηχανογραφικών ναυτικών
 • Αλλαγή ειδικότητας ναυτολόγησης
 • Επικύρωση ναυτολογίσεων – απολύσεων σε ναυτικό φυλλάδιο
 • Χορήγηση βεβαίωσης θαλάσσιας υπηρεσίας για το οικονομικό επίδομα που παρέχεται από τον ειδικό λογαριασμό οικογενειακών επιδομάτων ναυτικών( ΕΛΟΕΝ)
 • Έγγραφο ασφαλούς συνθέσεως
 • Χορήγηση βεβαίωσης ναυτολόγησης σε πλοίο
 • Χορήγηση κατ’ εξαίρεση αδείας ναυτολόγησης σε ναυτικούς που δεν κατέχουν κατάλληλο αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας
 • Αναγνώριση θαλάσσιας υπηρεσίας με διαβατήριο προ απογραφής
 • Θεώρηση πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία υπό ξένη σημαία (Συμβεβλημένα με τον ΝΑΤ)