Οι υπηρεσίες που σας προσφέρουμε σχετικά με τις συντάξεις είναι οι παρακάτω:

  • Λόγω συμπλήρωσης υπηρεσίας
  • Λόγω απώλειας
  • Λόγω ανικανότητας
  • Λόγω ατυχήματος